health caj

Health čaj u borbi sa bolestima zavisnosti

Savremeno društvo je danas više nego ikad pogođeno bolestima zavisnosti od sintetskih lekova-sedativa, antidpresiva, kao i opijata i alkohola.

Zbog svog specifičnog sastava i kopozicije alkaloida health čaj vam može pomoći da prebrodite najteže momente u odvikavanju.

Zbog svog dejstva na odredjene receptore u mozgu health čaj otklanja simptome koji su prisutni u peridu akutnog detoksikovanja organizma koji mogu biti veoma neprijatni za čoveka i koji su razlog čestog odustajanja ljudi u tom kritičnom periodu.

Doziranje u ovim slučajevima je individualno i nije striktno, odnosno prilagodjava se datoj situaciji.

Preporučuje se do 4 puta dnevno i ne više od 2 nedelje u kontinutetu što je period akutnog detoksikovanja.

Bitno je naglasiti da health čaj nije magični štapić koji će rešiti sve probleme bez imalo muke, već da je potrebna promena stila života u potpunosti, ali vam može u mnogome olakšati period akutnog detoksikovanja i odvikavanja.

Savetuje se da se krene sa sto nižom dozom koja je individualna za svakoga i koja ce biti delotovorna, stoga biće vam potrebno malo vremena kako bi sami mogli oceniti koja doza vam najviše odgovara odnosno uklanja simptome ustezanja.

Ne preporucuje se mešanje sa lekovima za smirenje i opijatima jer može doći do sinergije u delovanju.

U koliko uzmete više nego sto vam je potrebno jedini simptom koji ćete osetiti jeste blaga vrtoglavica ili mučnina što će vam biti znak da ste preterali.

Konzumirajte što vise tečnosti jer čaj deluje kao diuretik.

Ukoliko vam nije dovoljno 2 nedelje i ako osetite da još uvek imate jake simtome čaj konzumirajte do 2 puta na dan sa vama odgovarajućom dozom.

Čaj po svojoj prirodi ne izaziva zavisnost ali su potrebne mere opreza zbog navedenih gore simptoma koji su mogući u koliko se konzumira više nego što je potrebno.

Za sva navedena stanja koji zahtevaju detoksikolvanje organizma najdelotvorniji je health crveni čaj jer zvojim sastavom i delovanjem na centre u mozgu najpotentnije otklanja simptome u periodu aktunog detoksikovanja kod zloupoterbe sedativa, opijata i antidepresiva.